פרק עשירי: שינויים בתפקידים ובתפיסות המגדר בישראל

שינויים בתפקידים ובתפיסות המגדר בישראל 129 ומשפחתיות מול אתגרי החיים — אין להן שותפים קרובים מהמשפחה או מהקהילה לניהול שיח פנימי, שיח שבעצם קיומו יש כדי לערער את מוסכמות המסורת . בעידן הנוכחי ההזדמנויות, הבחירות כמו גם הציפיות של נשים הן רבות ומגוונות יותר משהיו בעבר . 217 השימוש במושג האקראיות כהסבר נוח למה שקורה מהווה דרך נוחה להציג את הנרטיב באופן שמתאים לכל אחת . גיליתי כי נשים מבוגרות נוטות להסביר את ההתרחשויות בחייהן כתוצאה של כוח עליון, ואילו נשים בדור השזור מעריכות ומוקירות אותן כנשים חזקות, דמויות לחיקוי כאמהות, גם אם הן עצמן פועלות באופן שונה ומותאם יותר למציאות הישראלית . היכולת של נשים מהדור השזור לגדל ילדים שמתפקדים היטב בשתי התרבויות תלויה במידת ההשלמה שלהן עם זהותן המורכבת . כך הנשים בדור השזור מוצאות את עצמן בתפקיד המיוחד של גשר בין-תרבותי בין אמהותיהן 218 לבנותיהן . חינוך מגדרי בכל חברה הנושא המגדרי הוא גורם משפיע . במעבר בין-תרבותי מתרחש מעין משא ומתן מחודש בנוגע לציפיות ולחלוקת התפקידים במשפחה ובנוגע לסוציאליזציה של דור ההמשך . 219 מולו, למשל, מאחלת לבתה הפעוטה הצברי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ