פרק תשיעי: המפגש עם מערכת החינוך בישראל

104 פרק תשיעי במקרים רבים, במקום שתחושת השייכות והזהות של הצברים מיוצאי אתיופיה תהיה ברורה, והם ירגישו באופן הטבעי ביותר בבית, כישראלים, גם הם עוסקים בשאלות קשות של זהות ושייכות . ההסבר לכך מורכב : ראשית, צבע עורם, המבדיל אותם מעמיתיהם הצברים מאוכלוסיות שונות, מתייג אותם בחברה הישראלית כ"אתיופים" למרות זכותם המולדת, ובאופן מצער זירת התיוג המרכזית לכך היא מערכת החינוך בישראל . גם שגיב 170 במחקרה על אנשים ממוצא עדתי מעורב, מצאה שבית הספר הוא המקום הראשון שישראלים ממוצא עדתי מעורב קלטו והפנימו תבניות מחשבה היררכיות ביחס לזהות ; וזה "המקום שבו עולה המודעות לקיומן של שייכויות עדתיות, וכן מודעות לצורך למקם את העצמי בתוכן . " העיסוק הישראלי הנפוץ כל כך במוצא, כאילו מהותו של כל אדם נובעת ממוצאו, מקבע אפוא תפיסות כלפי קבוצות שונות בחברה הישראלית . ובהיעדר חינוך שיטתי למניעת סטראוטיפים ודעות קדומות ( - anti bias education ) , משתלטות תפיסות מקובעות כלפי קבוצות בשיח הישראלי, וזה נהפך בהדרגה לשיח של "אנחנו" ו"הם" : האחר התורן מוגדר בכל פעם מחדש על פי ההקשר . יש מי שמשווים את המציאות הישראלית להתרח...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ