פרק שמיני: המעבר מתרבות לתרבות ודו־תרבותיות

98 פרק שמיני בהקשרים שונים ובעוצמות שונות . בניסיון למפות את אוכלוסיית המחקר שלי לפי הקטגוריות של ברי הגעתי לשתי תובנות : האחת, שיש הבדל בין המצב המוצהר של אדם המזדהה עם תרבות אחת או אחרת ( למשל בעקבות שאלה על הגדרת הזהות ) לעומת רמת התפקוד שלו היום-יומית, וזאת על פי תיאורו את התנהלותו . לדוגמה, דנה הצברית מגדירה את עצמה אתיופית, אבל רמת התפקוד שלה בכל המישורים בחיים מעידה על מיומנויות תפקוד גבוהות בשתי התרבויות . התובנה השנייה היא שקיים רצף בין הקטגוריות השונות על פי ההקשר . כלומר, אדם יכול להתנהל או להרגיש בשוליים במצבים מסוימים ( למשל, יניב שמתאר כיצד לא מכניסים אותו למועדונים ) — ולהרגיש חלק מהתרבות המקומית במצבים אחרים ( את התקופה בפנימייה שבה היה היחיד כמעט מיוצאי אתיופיה מתאר יניב כ"ארבע השנים הכי מגניבות שהיו לי בחיים" ) . ללא קטגוריות, אבל עם כשירות תרבותית המציאות מורכבת מדי, ואין לצמצם את חוויית ההגירה לתוך קטגוריות מוגדרות ; תפיסות, הבנות ותגובות רגשיות וחברתיות משפיעות כולן על אופן ההשתלבות החברתית של מהגרים, ולא תמיד במודע . אנשים פועלים במציאות חברתית הכוללת מימדים רבים ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ