פרק ראשון: ילדות באתיופיה

30 פרק ראשון אחים גידלו אחים באמהרית אומרים שאם מגדלים היטב את הילד הראשון, הוא מגדל את כל הבאים אחריו . אכן, כחלק מתפיסה חינוכית, המהדקת את הלכידות המשפחתית, אחים שמרו על אחים . אחת התוצאות היא שעיקר הלמידה של ילדים מתרחשת באמצעות ילדים אחרים . השהייה המשותפת יחד מקנה הזדמנויות ללמידה באמצעות משחק וחיקוי, וזהו אופן הלמידה העיקרי של ילדים רבים בעולם — מבחינה חברתית, שפתית, רגשית וקוגניטיבית . 16 המבוגרים מכוונים את הילדים לטפל בקטנים, אבל רוב הזמן ילדים שוהים במחיצת ילדים . לעתים קרובות יש מבוגר בסביבה, אלא שזה אינו מתערב באינטראקציות בין הילדים . הלמידה בקבוצת ילדים בגילים שונים מאפשרת לכולם לאמץ תפקידים שונים, להעריך צרכים, להתחשב, לדרוש, לשכנע : התרבות מספקת את ההקשר וההתנהגות שמצפים מהם . חברה היררכית הילדים באתיופיה ידעו היטב את מקומם בהיררכיה החברתית והמשפחתית, המבדילה במעמדות על פי גיל ומגדר . מינקותם למדו מי מהאנשים שסביבם משתייך למעמד גבוה או נחות מהם, וכי עליהם להתנהג אליהם בהתאם . התנהגות זו כללה קודים תרבותיים של הפגנת כבוד בשפת הגוף וצורת הדיבור — לא להפריע למבוגרים שלא לצ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ