הקדמה: מה השאלה?

18 הקדמה בישראל ? כיצד המשפחה והסביבה משפיעים על הגדרות של זהות, אילו קודים תרבותיים מאמצים הצעירים, וכיצד הם מנווטים בין העבר להווה ? אפשר לברר את השאלות האלה בכל הגירה קבוצתית גדולה — יהודי מרוקו בשנות החמישים של המאה הקודמת, יהודי מדינות הגוש הסובייטי ( בריה"מ לשעבר ) בשנות התשעים, ובקבוצות הגירה קודמות . אכן, לא מעט נאמר על העליות האלה ; פחות מכך על העלייה מאתיופיה ובייחוד מזווית פנים-משפחתית שמקשיבה לקולותיהם של העולים עצמם וצאצאיהם שנולדו בדרך לארץ או בארץ . אל המרואיינים הגעתי בשיטת "חבר מביא חבר" ( בשפה אקדמית מכונה השיטה "כדור השלג" ) ; חלק מהם היו מוכרים לי מהקשרים שונים, ואחרים פגשתי לראשונה . בפתיח לכל ריאיון הבהרתי מה מעניין אותי והצעתי למרואיינים אפשרות להתראיין באנונימיות ; רובם בחרו באפשרות זו . על מנת לשמור על פרטיותם, כל המשפחות — פרט למשפחה שבניה בחרו להיות מזוהים — מופיעים בספר בשמות בדויים, ללא שיוך גיאוגרפי מפורט . עם זאת, שפת השם של המרואיין שמורה ( כלומר שם בעברית למי שהציג עצמו בעברית, ושם באמהרית למי שהציג עצמו באמהרית ) . ביקשתי מהמרואיינים לתאר את הוריהם או ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ