1. מי שולט בדימויו של המחזאי? /יעל זרחי-לבוא

58 יעל זרחי-לבוא יסוד הטריטוריה שהוגדרה כבר, וייחסו את המהלך הזה ( שבאותה נקודת זמן בא לידי ביטוי במחזה אחד בלבד ) לשינוי פואטי כללי יותר המסמן כיוון חדש שהוכר והוגדר ביקורתית מראש . במילים אחרות, המבקרים ניכסו את המהלך הבלתי צפוי שביצע המחזאי לצורך אישוש נוסף של כוחם . בעוד הביקורות על אלסקה מדגימות את גישתם הדואלית של המבקרים, כמה מחקרים אקדמיים של המחזה מדגימים אפשרויות חלופיות המבהירות, על דרך ההשוואה, את האילוצים שהשיח של המבקרים כפוף להם ואת העקרונות העומדים בבסיסו . אומנם, במהלך השלבים המאוחרים בקריירה של מחזאי מבקרים יכולים להיתפס כבעלי פרספקטיבה היסטורית הדומה לזו שיש לחוקרים באקדמיה . עם זאת, הגורמים הראשיים המשפיעים על תגובתם של מבקרי תיאטרון למהלך בלתי צפוי של מחזאי עדיין נגזרים מתפקידם הספציפי — להגיב באופן מיידי למחזות חדשים — ומוגבלים לאמצעים שברשותם, כמו גם נובעים מניסיונם לשמר את השליטה בקונסטרוקט המחזאי . מחקרים אקדמיים מדגימים סוג אחר של אילוץ ביקורתי . בהתאם לאוריינטציה האידיאולוגית או הביקורתית שלהם, חוקרים מנסים לעיתים קרובות לעגן את הקריאה הרטרוספקטיבית שלהם בהקש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר