פתיחה - הליכה על קו התפר / יעל זרחי-לבוא

16 יעל זרחי-לבוא מרבית המבקרים במהלך השבוע הראשון להעלאתו, ואף הביקורת המהללת של מבקר רב מוניטין, שפורסמה בעיתון The Sunday Times במהדורת סוף השבוע, לא הצליחה להציל את ההפקה, וזו הורדה מהבמה לאחר שבוע בלבד . זאת ועוד, תגובתו של פינטר, על פי אנקדוטה זו, משקפת, כפי שאראה בהמשך, פן מרכזי בגישתו ובהתנהלותו העתידית כמחזאי במסגרת הדיאלוג שלו עם הצופים ועם המבקרים כאחד . תגובתם של המבקרים שמצאו את המחזה סתום, חידתי, מוזר ומעיק אינה מפתיעה ; כזו היא תגובתם של צופים עד היום כשהם מתוודעים לראשונה למחזה של פינטר . השאלות והקשיים שמעורר המחזה מסיבת יום ההולדת , כמו גם מחזות מוקדמים אחרים של פינטר, נובעים בראש ובראשונה הן מהיעדר מידע והן מאפקט של מועקה בלתי נהירה . דהיינו, בתחילת המחזה הצופה מתוודע למצב עניינים קיים כשאין הוא מצויד בידע מקדים על קורותיהן של הדמויות בעבר . נוסף על כך, פינטר אינו מספק מידע באשר למוטיבציות של הדמויות, לא באופן כללי וגם לא בהקשר של סיטואציות שבהן הן מעורבות . יתירה מזאת, ההתרחשות במחזה מעוררת שאלות נוספות, מכיוון שהיא מתרכזת בעיקר בחילופי דברים בין הדמויות שנידונים בהם...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר