מפתח העניינים

244 | מ פתחות ארמנים 35 43 44 ( איור ) 121 148 160 214 באסתאנבול 36 41 42 45 152 ארגון ומוסדות 41 ארמני הממשל 77 87 - 89 98 - 99 141 בבצרה 141 153 יחסים עם יהודים 41 43 88 - 89 98 - 99 פזורה ארמנית 42 וקו השיירות בין בצרה לחלב 142 תמיכה בקהילתם בירושלים 101 ארמנית 28 45 124 אשכנזים 35 36 49 75 76 116 135 188 211 יהודי חצר 75 194 211 בירושלים 116 - 117 181 משכילים 134 211 עליות לארץ הקודש 101 הע' 185 188 – 189 באזרגיאנים ( סוכנים כלכליים ) 77 78 - 79 80 82 214 בדואים 159 181 182 183 בולגרים 216 בזסטן 32 בית ( במובן החצר ורשת החסות של פטרון ) 80 162 168 210 ראו גם : יחסי פטרון - קליינט בית הדין היהודי 107 108 109 113 127 ראו גם : בית דין לאיסור והיתר בית הדין השרעי ( מחכמה שרעיה ) 106 - 107 216 ויהודים 107 - 112 168 - 169 היחס לד'מים 109 110 - 111 113 מונופול כללי על המשפט 106 כמוסד נוטריוני 107 - 109 217 סג'ל ( פרוטוקולים ) 106 107 112 – 113 127 203 216 ; בדמשק 117 – 119 ; בירושלים 113 114 - 117 ; ומצב היחסים בין מוסלמים ליהודים 110 – 117 ; במצרים 162 ; כמקור להיסטוריה "מלמטה" 107 , 113...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון