קראו בכותר - גבירים ויהודים אחרים במזרח התיכון העות