2. מונחים אחרים

מונחים אחרים | 215 ג ' ז י ה — מס גולגולת המוטל בארצות האסלאם על "עמי הספר" ( אהל אל - כתאב ) , מאמיני דתות ההתגלות האחרות, בעיקר נוצרים ויהודים . מדי שנה נגבה המס מכל גבר לא - מוסלמי לפי מעמדו הכלכלי ( גבוה, בינוני או נמוך ) . מקורו בקוראן, והוא מסמל את קבלת עול השלטון המוסלמי ואת הכפיפות לו . פורעי המס זוכים בתמורה לחסות ( ד'מה ) של השלטון ולזכות לשבת בשטחיו . ג י ל ד ה ( סנף, חרפה ) — אגודה של בעלי מלאכה או סוחרים בתחום מסוים . כמעט כל מפרנס בעיר העות'מאנית, מוסלמי ולא - מוסלמי, היה חבר בגילדה . חברי הגילדות נחלקו בדרך כלל לאוּמנים, פועלים ושוליות, והנהגתם הופקדה על כל ענייני המקצוע : רכישת חומרים וחלוקתם בין חברי הגילדה, קביעת שכר ומחירים, פיקוח על האיכות, יישוב סכסוכים בין חברי הגילדה, ניהול המגעים עם גילדות אחרות ועם השלטונות ועוד . מלבד התחום המקצועי, נגעה הגילדה בתחומים רבים אחרים בחיי חבריה, כגון סעד ועזרה ליתומים ולאלמנות . ד ' מ ה — החסות שמעניקים המוסלמים ל"עמי הספר" לפי חוקי הקוראן . בעצם המונח מוטבעת משמעותו — כפיפות לשלטון המוסלמים . הכינוי "ד'מים" ( בני חסות ) הפך שם נר...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון