1. מונחים מתודולוגיים

מונחים מתודולוגיים | 211 בעבודתה ובמסיה את השכבה הגבוהה . כל חברי הקהילה היהודית נמנו עם שכבת הנשלטים המפרנסים, ולפיכך הודרו להלכה מן השלטון ומשכבת הממשל של בני הדת השלטת . הרי לא יעלה על הדעת שיהיו בידיהם כוח וסמכות על מאמיניה . ואולם בפועל היה קומץ של יהודים ושל בני קבוצות מודרות אחרים אשר שירתו בתפקידים בכירים בשכבת הממשל ( ראו באזרגיאנים, מלתזמים, צראפים ) . באימפריה העות'מאנית היה כינוייה השגור של השכבה השלטת "עסכרי", ולכן שם נרדף אפשרי ליהודי הממשל בתחומה הוא "יהודי העסכרי" . י ה ו ד י ה נ מ ל — שתי קבוצות של סוחרים יהודים שיש להם זיקה לפזורה הספרדית - המערבית : ( א ) הפראנקוס, העוסקים בסחר חוץ באימפריה העות'מאנית ; ( ב ) הסוחרים היהודים בערי הנמל של האוקיינוס האטלנטי ובאיטליה . בספר זה המונח משמש בדרך כלל לציון הקבוצה הראשונה, אך במחקר על יהודי אירופה בעת החדשה המוקדמת הוא נקשר עד כה דווקא לקבוצה השנייה . הסוחרים היהודים הספרדים בערי הנמל של האוקיינוס האטלנטי הם מחלוצי האמנציפציה במאה השמונה עשרה, אך דרכם אליה אינה עוברת במסלולים האופייניים לאשכנזים במרכז אירופה . אצל האשכנזים מ...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון