סימני הזמן

206 | מילים אחרונות בתקופה זו גררה עמה צורך בהתאמות לרוחה החדשה של התקופה . על כך אפשר ללמוד למשל מפרשה הנוגעת לאחד מגיבורי הפרק על חלב — רפאל פיג'וטו, איש עדת הפארנקוס שהתמנה לקונסול אוסטריה בשנת 1798 . נראה כי לרפאל פיג'וטו הייתה ישיבה בחצרו, כמו לגבירים בכירים אחרים, וכי אחד מחכמיה, אולי אף ראשה, היה הרב החלבי הנשכח ר' גבריאל אשכנזי ( נפטר כנראה בשנת 1810 ) . 18 לימים חיבר הרב ספר ששמו "שו"ת וחידושי תורה", ובו קיבץ את התכתבויותיו ההלכתיות עם חכמים אחרים, דרשות שנשא ועוד . 19 בין דפי הספר אפשר למצוא גם כמה התייחסויות לבית הגביר שבו שירת, ומהן מצטיירת הזיקה הדתית העמוקה שחיברה בין מגזריה של החברה היהודית בחלב . בעצם התמיכה בתלמידי חכמים, קל וחומר קיום ישיבה, בא לידי ביטוי עולם הערכים המשותף . ואולם עדות טובה מזו היא זיקתם של אחדים מבני המשפחה לחוג הרבנים ולומדי התורה . משה ורפאל, האחים לבית פיג'וטו, זוכים לתוארים "השר והטפסר" ו"השר השור"ר", המציינים גביר בעל כוח פוליטי, אך בה בעת הם מעוטרים גם בתוארים השכיחים "החכם השלם", "הדיין המצוין" ו"כבוד הרב", המלמדים על השאיפה להימנות עם אנשי ה...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון