הגליל העות'מאני וההגירה האשכנזית

תמורות בצ פון | 189 אם כן, ההגירה האשכנזית החדשה כוננה בארץ ישראל מגזר יהודי חדש, שונה מזה של האוכלוסייה הספרדית - המזרחית הוותיקה . אמנם המתיישבים האשכנזים קלטו גם הם יסודות מתרבות סביבתם החדשה, אך הקשר הכלכלי ההדוק לקהילות המוצא והמחויבות העמוקה לתרבותם הדתית הבטיחו את המשכיות היסוד האשכנזי - היידי באישיותם, יסוד זר ומיוחד בנוף הארץ המזרחית על המיעוט היהודי הוותיק שבה . המגזר האשכנזי, או היידי, היה סוג של מגזר יהודי - אירופי, אף שככל שהמתיישבים היהודים - האשכנזים נעשו ותיקים בארץ, כך הוא נהיה דומה יותר למגזר דמוי - אירופי . גם רוב היהודים האשכנזים הוותיקים היו מסוגלים להחליף מילים בערבית מקומית או בג'ודזמו, והם היו משולבים בחיי הכלכלה המקומיים . ברם שפתם העיקרית הייתה יידיש, וחינוכם והשכלתם הושפעו מן ההתרחשויות התרבותיות במזרח אירופה יותר מבלבנט . כמו כן נשענה פרנסתם רבות על התמיכה מבחוץ ועל הקשר עם ארגונים ומפעלים כלכליים יהודיים - אירופיים בעלי צביון דתי, ולא רק על הזירה הכלכלית המקומית . המיעוט היהודי המקומי, שבשלהי המאה השמונה עשרה הגיע לכדי ששת אלפים נפש וכלל בעיקר ספרדים מזרחיי...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון