שלוחה ספרדית-מערבית שנגדעה באיבה?

186 | ארץ הקודש באיבו, היה נוסף רכיב חשוב לפסיפס היהודי שכבר אפיין אותה . כוונתי להתפתחות מגזר של דמויי - אירופים מהסוג שהתפתח במרכזים מסחריים אחרים באגן הים התיכון, מגזר שגרעינו הם הליבורנזים . ההשערה המוצעת כאן נגזרת בעיקר מן הפרטים הידועים על דמותו של יוסף אמזלאג ( 1779 – 1845 ) , מהמתיישבים החדשים בעכו . יוסף אמזלאג נולד בגיברלטר, נקודת מפתח ברשת המסחר הבריטית . משפחתו כנראה הגיעה לשם ממרוקו זמן מועט בלבד לפני לידתו . דיוקנה לא היה שונה מזה של רוב יהודי צפון אפריקה באותה העת, כלומר תרבותה המקורית הייתה ערבית - יהודית, מוסתערבית ( כרגיל, עם השפעות ספרדיות ) . 33 כמו אנשי הפזורה היהודית - הבגדאדית, יוסף אמזלאג התעשר דרך ההשתלבות במסחר האימפריאלי הבריטי . היהודים העיראקים עשו זאת במזרח הרחוק, ואילו הוא עשה זאת במסחר האטלנטי והים - תיכוני, כמו כמה בני משפחות יהודיות - מרוקניות אחרות . 34 הואיל וגיברלטר הייתה בית גידולו, כבר זכה להכשרה תרבותית מתאימה והיה יכול להשתלב במסחר האנגלי . בהיותו בן עשרים בלבד, ואולי אף קודם לכן, נסע למטרופולין הבריטי, וכעבור זמן אף נשא שם אישה . לפי מידע שהגיע...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון