5. חיסולה של שכבת הגבירים

חיסולה של שכבת הגבירים | 171 הסולטאן — הקיסרות הרוסית . לאוטונומיה ולריכוזיות החדשות היה מחיר : ימי שלטונו היו עקובים מדם אנשי האליטות המסורתיות שחוסלו ורצופים סחיטות של כספים למימון צבא שכירי החרב הפרטי ומסעות הכיבוש השאפתניים . 47 הקונסול הכללי של ונציה חיבר את רשימת תביעותיו של עלי לרגל מסעו לסוריה, ולפי רשימה זו, מאתיים אלף טאלרים נגבו כתוספת מסים על הכפרים, 150 אלף טאלרים הוטלו על שלושה סוחרים מוסלמים עשירים, 140 אלף טאלרים נדרשו הנוצרים הלא - קופטים למסור לידיו, מאה אלף טאלרים נתבעו מן הקופטים, כל סוחר גדול נדרש לספק אורז למחסניו של עלי ועוד . 48 ברשימת התביעות לא נגרע חלקם של היהודים : התכתובות הוונציאניות מלמדות כי הקהילה היהודית נדרשה להפקיד סכומים גדולים באוצרו של עלי בשש הזדמנויות שונות בשנות 1768 – 1771 . הכרוניקן המצרי עבד א - רחמן אל - ג'ברתי ( 1753 – 1825 ) אף מציין את הסכום שנדרש מן היהודים לרגל המסע לסוריה — ארבעים אלף טאלרים . 49 מבחינה זו, מצבה של הקהילה היהודית כולה לא היה אפוא שונה מזה של שאר חלקי החברה המקומית . ואולם בהיבט אחד בלט לרעה גורלם של היהודים : נראה שעל...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון