4. גבירים וחכמים

גבירים וחכמים | 169 הפנאי שנחשף אליהן בביתו של המוכס מקהיר : "ואני כל הלילה מוכרח להסב בשלחן עם הגביר החר"י [ = החכם רבי יצחק ] מנשה זלה"ה [ = זיכרונו לחיי העולם הבא ] , ושם מדברים שלא כהוגן שחוק והתול וכיוצא, עד שבכל לילה כמעט חצות אני בטל ושומע ושותק וכיוצא" . 40 מתוך כך אפשר ללמוד על המנהגים בבית התקיף : לעת לילה "נפתח שולחן", וכל הסמוכים לחצרו בימים אמורים להצטרף למסיבות הנערכות בלילות . נפשו של חיד"א, המחויב לנורמה, נוקעת מכך, אבל הוא מוצא תרופה : האינטלקטואל הרבני אמנם יושב במסיבות, אך הוא ניתק מהן ניתוק רוחני ומשתקע בעיון בספר קבלה נדיר שנקלע לידיו בקהיר, פרי עטו של ר' חיים ויטאל . 41 חיד"א אינו רומז כי הנורמות שמצא בבית הגביר ר' יצחק מנשה מקבילות למנהגים בבתיהם של רבים מן החברה הנכרית בפרובינציה המצרית . החברה האחרת כמעט איננה קיימת בנרטיב שלו על האזורים הערבים . ואולם בעניין זה ישנה עדותו של ר' אברהם בן מרדכי הלוי ( 1650 בערך עד 1712 ) , וכך הוא כותב בדבר השפעתן של נורמות ההתנהגות בשכבת הממשל והעושר, על אגפה היהודי : "בשרי צוען ורוזניה ראיתי שערוריה ודברים מכוערים, בוערים כקדו...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון