3. חברת מגזרים?

166 | מצרים אלכסנדרטה, חלב, אזמיר וסלוניקי . 24 מכל המקומות שבהם עסק, ערי מצרים הן הבולטות ביותר . הליבורנזי הראשון שנתקל בו בתיעוד הצרפתי הוא רפאל יעקב סופין מאלכסנדריה ( 1716 ) , ומשם ואילך הלכו והתרבו השמות עד לכדי עשרים . 25 בארכיון לשכת המסחר שבמרסיי נמצא מידע המלמד כי הרשימות ששוורצפוקס נשען עליהן אינן שלמות : התפשטות הליבורנזים התחילה מוקדם ממה שהתגלה בארכיון שבפריז, והיא כנראה הייתה גם נרחבת מזה . 26 מינה רוזן מציגה שפע ידיעות על יהודים מאיטליה שסחרו בקהיר ובאלכסנדריה תחת חסות צרפתית מאז ניתן בשנת 1685 הצו להפחית את שיעור המכס ששילמו סוחרי צרפת בפרובינציה זו, משלושים אחוזים מערך הסחורה לשלושה אחוזים בלבד . לא ברור אם יהודים אלה ישבו במצרים דרך קבע או באופן זמני, אך ברור שלפחות אצל מקצתם, מקום המגורים העיקרי היה ליבורנו או ונציה . 27 המחקר מלמד כי היהודים האיטלקים חדרו למרכזים המסחריים בלבנט ובצפון אפריקה לפני סוף המאה השבע עשרה, ברם לדעת רוזן, חדירתם הואצה בתקופה זו . כנתיני טוסקנה 28 הזכאים לחסות צרפתית, הליבורנזים יכלו להיות פטורים ממסים מקומיים וממגבלות הד'מה וליהנות מן היתר...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון