5. ניצני הפזורה הבגדאדית

ניצני הפזורה הבגדאדית | 153 עד סוף המאה השמונה עשרה יהודים מעיראק כמעט לא הוזכרו במסמכי חברת הודו המזרחית כמי שמשתמשים בשירותיה לצורך המסחר עם תת - היבשת ההודית . אמנם יעקב גבאי, הגביר היהודי הבולט בבצרה לפני כוג'ה עבדאללה, השתמש פה ושם באניות אנגליות לשם מסחר עם הודו, אך גם פעילותו זו הייתה דלילה ולא - בולטת לעומת המסחר הער בכיוון זה שנוהל בידי קבוצות סוחרים אחרות בבצרה — מוסלמים כמו השלאבים או נוצרים ארמנים . 38 נוכחותם הדלילה של יהודי עיראק בהודו באה לידי ביטוי גם במשקלם בצמרת הכלכלית של בומביי . לפי רולנד, בסוף המאה השמונה עשרה רק יהודי אחד מבגדאד, סולומון יעקב שמו, מופיע במקורות כסוחר מצליח הממלא תפקיד בולט בענייניה הכלכליים והמסחריים של העיר . 39 ברם בתוך עשורים אחדים השתנתה התמונה . התפתחות הפזורה הבגדאדית דרשה אפוא זמן והבשלה של תהליכים . נראה שבתקופת שלטונו של דאוד פאשא, שהייתה קשה ליהודים, בעשור השני והשלישי של המאה התשע עשרה, חל מפנה בסדרה של תמורות בקרב גבירי הסהר הפורה, תמורות שנבעו מזעזועי הכלכלה העולמית . הן השתקפו בהגירת גבירים מוסתערבים מחלב לכיוון בגדאד ובצרה, בקושי ש...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון