4. בגדאד: גורל הגביר וגורל הציבור

בגדאד : גורל הגביר וגורל הציבור | 151 בבירה האימפריאלית אסתאנבול, שבה פעל בשנותיו האחרונות, אלא בבגדאד, בירת הפרובינציה שממנה בא . הידיעות על פרעות בבגדאד בשנת 1823 מתמצות בגרסה אחת שמביא רוזאניס, ולכן קשה להעריך את אמינותה . עם זאת יחזקאל גבאי הוצא להורג בזמן כהונת המושל הממלוכי האחרון של עיראק — דאוד פאשא, כהונה שנחקקה בזיכרון ההיסטורי כתקופה קשה ליהודים . 28 עדויות ברורות על הגירה של משפחות נכבדים יהודים מבגדאד באותה תקופה ( 1817 – 1831 ) יכולות לאשש את הרושם שנחקק בזיכרון ואולי אף לרמוז שהמסורת על פרעות קשות ביהודים בעקבות נפילתו של יחזקאל גבאי אינה מופרכת . 29 מכל מקום, לענייננו יש חשיבות למסורות על פרעות ולאופן שהן הצטיירו בזיכרון ההיסטורי, גם אם בפועל המציאות הייתה אחרת . המסורת על הפרעות בעיראק מתחילה בפרשת עלייתו לגדולה של יחזקאל גבאי . לפי המסורת, עלייה זו באה בד בבד עם רצח המושל הממלוכי הקודם של העיר — סולימאן "הקטן" ( 1807 – 1810 ) , בנו של סולימאן הגדול . הואיל ויחזקאל גבאי נחשב אחראי לרצח, ריחפה מעל ראשו הסכנה שקרוביו של סולימאן יבקשו לנקום בו . 30 אפשר שזאת הסיבה לעקירתו...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון