1. "המזרח הפרוע"

"המזרח הפרוע" | 141 תמורה אחרת שחלה באזור, תמורה כלכלית, היא ההתמקדות של בריטניה בפיתוח קווי המסחר להודו והיחלשות העניין שלה בסחר באזור הים התיכון . בעקבות זאת ירדה חלב מגדולתה, ועלו לגדולה הצמתים האחרים בסהר הפורה, השוכנים סמוך למפרץ הפרסי . הדבר תרם רבות לצמיחתה של בגדאד ולעליית חשיבותה של בצרה בצפון המפרץ כעיר נמל המקשרת בין נתיבי המסחר היבשתיים לנתיבי המסחר הימיים בדרך למזרח הרחוק וממנו . התמורות במשטר ובכלכלה באזור השתקפו היטב בתנועה מחלב לבגדאד ובהידוק הקשרים בין המרכז היהודי העולה לזה השוקע . בבגדאד הייתה מסורת שלפיה בשנת 1743 הגיעה מחלב אל העיר שיירה של חמישים איש ובראשם ר' צדקה חוצין ( 1699 – 1773 ) . הלה שיקם את לימוד התורה בעירו החדשה וייסד בה את שושלתו . צבי יהודה, חוקר יהדות עיראק, המוסר לנו על כך, מצא קשרים ענפים באותה תקופה בין יהודי שתי הערים : קשרי מסחר ומשפחה, שותפויות, התייעצויות רבניות וגם הגירה זמנית מבגדאד לחלב עקב מגפה או פורענות אחרת . 5 באזור המתפתח יכלה האליטה היהודית הכלכלית לשרת כוחות חדשים ובראשם שניים שביקשו לבסס את נוכחותם : השליטים הממלוכים ורשת המסחר הב...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון