5. עלייתו של בית פיג'וטו

138 | תמורות בחלב מפנה זה אולי גם היה מקום להעלות את רף המינויים של יהודים מעבר לים, בפריפריה הרחוקה של רשת הממשל ההבסבורגי, במקום כמו חלב . גורל הפראנקוס בחלב בשלהי המאה השמונה עשרה דמה לזה של שאר הסוחרים האירופים . גם הם סבלו מירידת חשיבותה הכלכלית של העיר, וצרה מיוחדת להם באותה העת הייתה שקיעתם של מרכזי הפזורה הספרדית - המערבית באוקיינוס האטלנטי . שני התהליכים עצרו את תנופת ההתפתחות של גרעין מושבתם הקטנה במקום והביאו לידי צמצום מספר משפחותיהם . יתרה מזו, על מצבם וגם על מצבם של סוחרים אירופים שהשתקעו בחלב השפיעה התחרות המקומית החדשה — המלכיתים ( יוונים קתולים ) ופזורתם המסחרית . בחלב תפסו המלכיתים את רוב עמדות התיווך בכל הקונסוליות ורשתות המסחר האירופיות החשובות . 45 לאחרים נשארו רק קונסוליות מדרגה שנייה ושלישית, כמו הקונסוליה של ההבסבורגים לעומת זו של צרפת או אנגליה . המינויים שקיבלו הפראנקוס לא היו אפוא מן המשובחים ביותר, אך חשיבותם לתהליך האמנציפציה לא נעלמה לא מעיניהם ולא מעיני יריביהם הנוצרים, האירופים והלבנטינים . גורל הפראנקוס נקשר בזה של חלב ויהודיה, אך הוא התנהל במסלול משלו ...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון