4. הפראנקוס כיהודי הנמל

הפראנקוס כיהודי הנמל | 135 פטורים מרוב ההגבלות שהוטלו על יהודי אלזס האשכנזים, וערב המהפכה כבר נראה באופק שוויונם הגמור שעה שאחד מהם כמעט נבחר כנציג עירו לאסֵפת המעמדות בפריז . גם בזמן המהפכה, שבעקבותיה הוענק שוויון לכל היהודים, יהודי בורדו זכו לשוויון לפני יהודי אלזס . לפי תזת יהודי הנמל, האמנציפציה של הספרדים המערביים קדמה לזו של האשכנזים הלכה למעשה . 38 בדורות הראשונים הייתה עילית הפראנקוס בחלב בשר מבשרה של הפזורה הספרדית - המערבית . אנשיה נעו בערוצי הפזורה מאחד המרכזים המערביים אל השלוחה הסורית וחוזר חלילה . חלב אמנם לא הייתה עיר נמל, אך המונח "נמל" הוא שם אחר למרכז מסחרי הפתוח למסחר בין - לאומי, וכזו הייתה חלב . השלטונות העות'מאניים קידמו בברכה את המהגרים היהודים החדשים מן המערב וראו בחיוב את תרומתם לכלכלה המקומית . לפיכך הם גם הואילו להעניק לפראנקוס מעמד משפטי של נתינים אירופים, עם כל זכויות היתר המתלוות לכך . האם גם הפראנקוס היו ספקנים ופתוחים לחידושים יותר מאחיהם לדת החלבים, כפי שמודל "יהודי הנמל" דורש ? אפשר שכן, אם לשפוט לפי הפרשה המגדרית שנדונה לעיל, אך הנושא בכללותו טרם נחקר...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון