מאבקו של הרב

6 . חלב באמצע המאה השמונה עשרה . במצודה המתנשאת במרכז העיר ישב מושל הפלך 7 . הצמרת העות׳מאנית של חלב, סוף המאה השמונה עשרה . יושבים : מימין מושל העיר, במרכז מפקד היניצ׳רים, משמאל הקאדי . האדם הניצב במרכז משרת את הנכבדים 8 . קרל האג ( 1915 - 1820 Carl Haag, ) , שער בית הדין השרעי בירושלים, 1859 חברת המגזרים החלבית | 129 פרשת דינה בת יעקב : 27 " [ את ] הפרשה הזו חייב אדם ללמד תמיד לאנשי ביתו כי יש בה מוסר השכל ולקח טוב לנשים שחייבות להיות בביתן ולא להתייצב על יד החלונות כשעוברים האנשים . ושלא תתקשט אשה אלא אם היא מצויה בתוך ביתה ולא כשהיא הולכת למקום אחר ואם יש נשים האומרות : הדבר אינו עושה עלי שום רושם ולא אכפת לי הרבה שיסתכלו עלי, ידעו בבירור שהן חוטאות" . 28 לא בהכרח היו הפראנקוס שותפים לערכים ולמשמעויות האלה, וטיול משפחתי הכולל נשים, טיול שאצל הספרדים המוסתערבים נחשב מגונה, היה בילוי הגון ופעילות פנאי רצויה בעיניהם . אמת, מלפנים אלה ואלה היו שותפים לתרבות איברית - יהודית אחת ולערכים דומים, אלא שלאחר הגירוש פנו אבותיהם לדרכים נפרדות וספגו השפעות תרבותיות אחרות . עתה השתקפה בבהירות התמ...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון