מעמד האישה

126 | תמורות בחלב "נחיתותן השכלית והנפשית של נשים היא בגדר אקסיומה חברתית ודתית" . 13 חיבורה נשען על עיון בתרבות המשפט היהודית, ניתוח פסקי הדין שנתנו רבנים בשאלות הנוגעות לנשים . התמונה הכללית המצטיירת ממנו קודרת, פטריארכלית לעילא : כמעט בשום שלב בחייה לא היתה האשה עצמאית לחלוטין . עד לנישואיה היתה ברשות אביה או אחיה, וחינוכה הוגבל להכשרתה לקראת תפקידיה העתידיים כאשת איש . נישואי בוסר היו שכיחים ביותר, ולרוב הסתיימה ילדותה בסביבות גיל שתים - עשרה . היא הושאה בגיל צעיר, בלי שתישאל לדעתה, ועברה לאפוטרופסות בעלה . הונה ורכושה היו נתונים לניהולו ולפיקוחו, כלומר, היא נמצאה תחת חסותו הכלכלית המלאה . לנישואים שלא העמידו פרי בטן לא היתה למעשה זכות קיום בחברה היהודית . על כן ציפו מן האשה ללדת בהקדם, רצוי בן, ואם מסיבה כלשהי לא ילדה כלל, או ילדה בנות בלבד, ציפתה לה 'צרה' תרתי משמע : בעלים [ … ] לא היססו לממש את זכותם לשאת אשה אחרת לשם קיום מצוות פרו ורבו . ואם ביקשה גט, גילתה עד מהרה כי בקשה זו פותחת פתח לסחטנות מצדו של הגבר, סחטנות שזכתה כמעט תמיד לגיבוים של הפוסקים . למרות האמור לעיל, ניתוק מן...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון