דמשק

118 | הפלכים דמשק וצידון נחקרו, ובתחום הכלכלי אין הן מספרות סיפור שונה במהותו מזה של עיר הקודש . גם שם בולטות החירות הכלכלית היחסית של בני כל הדתות והשותפויות ביניהם . מוסלמים ונוצרים קנו רכוש עם יהודים, עשו עמם שותפויות למיניהן וניצלו עמם יחד הזדמנויות לספקולציות נדל"ניות . 62 כל פעילות נדל"נית שלא פגעה במישרין בדת השלטת, באינטרס של העסכרי ובערכי הרוב המוסלמי — הייתה מותרת . על רקע זה אפשר להבין את הטיפוס של בני פרחי לצמרת העילית הכלכלית המקומית לא כמקרה חריג, אלא כניצול מרבי של התנאים ששררו בזמנם . אז, כמו היום, ככל שרבו הנכסים כן גבר הסיכוי למעורבות בפעילות נדל"נית . לא ייפלא אפוא שהגבירים מככבים גם בסג'ל, ושבני משפחת פרחי מיוצגים היטב ברישומים אלה . בין מבצעי עסקאות הנדל"ן בולט סבו של חיים פרחי, שנשא אותו השֵׁם . הוא מוזכר בתואר "חכם", המלמד על השכלתו התורנית, אך גם על תפקידו בהנהגת הקהילה . פרחי ביצע כמה וכמה עסקאות נדל"ן, ובהן רכישה של המבנה היקר ביותר שנמכר בשנות 1779 – 1785 בשכונת היהודים . במפת העיר דמשק, המבוססת על מצבה מן המחצית השנייה של המאה התשע עשרה, בולט ריכוזם של בתי ג...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון