היחסים בין התושבים

114 | הפלכים דמשק וצידון לרשימה מקבילה של בעלי המקצועות בקהילת דמשק, רשימה הנסמכת על סקר מקיף פחות מזה של כהן : כספים ( חלפנים ) , בריאות ( רופאים, ספר ) , מסחר ( סוחרי בשמים, סוחרי בגדים ) , מלאכה ( צורף, טוֹוֵי משי, יצרני סבון, שעווה, צבעי בגדים, מלבינים, מדפיסי בדים, כובס, נגרים, מבריק רהיטים ) ומזון ( טבחים, אופה, טוחן, יצרן תמיסות מתוקות ) . הרשימה מדמשק כוללת עוד תחום מרכזי אחד — כספים, וברוב התחומים האחרים מגוון המקצועות גדול מזה שבירושלים . יתרה מזו, הטקסטיל מסתמן כתחום שבו היהודים בדמשק קנו להם מגוון התמחויות . 52 ההשוואה בין דמשק לירושלים יכולה אפוא לעמעם מעט את רושם הניגוד שנוצר . אכן, ליהודי ירושלים במאה השמונה עשרה היה מבנה מקצועי חריג, ומשקל כלֵי הקודש בקרב המפרנסים היה גדול . בחשבון סופי, הרכב האוכלוסייה העולה מן המקורות היהודיים והרכב האוכלוסייה העולה מן הסג'ל אינם סותרים זה את זה, אלא משלימים זה את זה . חשיבותו המיוחדת של הסג'ל אינה טמונה רק בפרטים שהוא מוסיף לדיוקן הקהילה, אלא בהתרת כבלי האוריינטציה הרעיונית הנובעת מההגמוניה הדתית של התקופה והמפרידה באופן מהותני בין ב...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון