אסטרטגיות קירוב שלטוניות

110 | הפלכים דמשק וצידון בתעודות מירושלים אפשר ללמוד כיצד עלה בידו להקל על הצד היהודי לקבל את שפיטתו . בתעודה אחת נמצאה עדות לסכסוך שפרץ בין הקהל לבין ח'דיר, 47 אדם שרשימת תפקידיו מלמדת שהוא היה מעין ראש הקהילה : ביום תאריכו [ של מסמך זה ] הופיעו במושב בית-הדין של השריעה הנאצלה מְיוּפֵּי כוחם של היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה ועמם היהודים מהערים איסתנבול, אִזמיר, צ'נאקלה, מצפון אפריקה ואנשים שבאו לירושלים משאר קצות [ תבל ] . הם הביאו את עניינם בפני מולאנא [ אדוננו — י"צ ] השופט של השריעה והתלוננו בפניו על הפרנס ה [ אחראי ] על ההקדש שלהם והמתורגמן שלו והוא ח'דיר היהודי הנעדר מירושלים . עמם [ באה ] קבוצת יהודים בגיל העמידה . הם הודיעו למולאנא השופט של השריעה, כי ח'דיר היהוד [ י ] אשר היה פרנס עליהם מזיק להם ולהקדש שלהם . הוא מנסה לפגוע בהם ולהזיק להקדש שלהם . הוא מזיק להם בידו ובלשונו, ומעתה [ ואילך ] הם אינם מקבלים אותו [ לא ] כפרנס ולא כמתורגמן והם חוששים מפני רמאותו ופגיעתו אם ייכנס לעיר הזאת . ח'דיר הנזכר הוא מבין אנשי הרשע והמדנים שביניהם . הוא מנסה להזיק להם ולפגוע בהם ו...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון