אסטרטגיות הסתגלות יהודיות

108 | הפלכים דמשק וצידון — כמו הטלת חרם — לא השפיעה עליהם . לחישובי היהודים שהתלבטו בין מנגנוני המשפט בהכרח נכנסו שיקולי יעילות ותועלת, ולא פעם נטתה הכף, או נאלצה לנטות, לצד בית המשפט המוסלמי . בשורה התחתונה, בית הדין השרעי נשאר מוסד משפטי של בני הדת האחרת, "ערכאה של גויים" . כיצד נטרלו היהודים את זיקתו הדתית ? נראה שהגורם הראשון שסייע להם לעבור את המשוכה הדתית הוא תפקידו הנוטריוני השגרתי . לדידו של רוב הציבור, תפקיד זה היה רלוונטי יותר מתפקידו כבית משפט שדיניו נקבעים לפי ההלכה המוסלמית . הרישום לצורכי הנצחה, בלא הליך משפטי, לא היה מלוּוה בטקס בעל חותם דתי - מוסלמי מיוחד . דבר זה הקל את נטרול ההיבט הדתי של בית הדין דרך השימוש באסטרטגיית האינסטרומנטליזציה, שעלתה בפעם הראשונה בדיון על ר' ישראל נג'ארה . 43 את המלל המקורי של שירי הסביבה המוסלמית המיר נג'ארה בשורות הפיוט, כאילו רוקן שירים אלה ממשמעותם המקורית, וכך היה יכול להשתמש בלחניהם לצורכי היהודי, אפילו בבית הכנסת . תפקידו הנוטריוני של בית הדין השרעי היה אף פשוט מזה ל"ריקון" מתכניו המוסלמיים . חולשת התכנים הספיקה להדחיק את זיקתו לדת הא...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון