הסכסוך

102 | הפלכים דמשק וצידון ברוב המקרים אלה היו פרנסים מהקהילות הספרדיות באנטוליה ובבלקן שעלו לארץ . ואולם בולטים היו כישוריו של הגביר ר' רחמים, והוא מונה לאחד מארבעת הפקידים הירושלמים . במסגרת תפקידו היה בעיקר המוציא והמביא את ענייני הקהילה בפני השלטונות המוסלמיים . את קשריו האישיים והיכרותו הטובה עם התרבות המנהלית העות'מאנית היה אמור לנצל לטובת הקהילה . 28 קרבתו של ר' רחמים למושל המחוז החדש התגלתה כיעילה ביותר לשמירת המשמעת בין אנשי הקהילה, אך הואיל ונהג בתקיפות וביד רמה, ובין נפגעיו היו גם אישים מצמרת החברה היהודית המקומית, החלה נוצרת התנגדות חזקה למנהיגותו . הגרעין הקשה של ההתנגדות היה קבוצה גדולה יחסית של תלמידי חכמים צעירים . ראש הקבוצה, שכונתה "שחורי ראש", ניסה לבטל את השפעתו של ר' רחמים ואף הצליח בכך, אך כעבור זמן שב ר' רחמים אל כס הפקידות ואל דרכיו התקיפות . סיעת החכמים הצעירים שדרשו את סילוקו השיגה אט אט את תמיכתו של רוב הציבור הירושלמי במאבקה נגדו . מקץ שנה וחצי לשלטונו המחודש של ר' רחמים הצליחו אנשי סיעת החכמים הצעירים לכנס אסֵפה גדולה של תושבי ירושלים ולהעביר החלטה בדבר סילוק...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון