2. רשת הגבירים היהודית-העות'מאנית

רשת הגבירים היהודית - העות'מאנית | 95 שמעניין אינו עצמתו של חיים פרחי — שלא האריכה ימים תחת שלטונו של עבדאללה, כפי שנראה מיד — אלא מקור עצמה זו : הקשרים בין היהודים הממלאים תפקידי מפתח במרכזים האימפריאליים וזיקתם לרשתות הקליינטליות העות'מאניות המרכזיות . שעת מבחן אחרת לערוץ הקשר בגדאד - דמשק - אסתאנבול ברשת הגבירים היהודית - העות'מאנית באה כשעבדאללה הצעיר מאס בפטרונותו של חיים פרחי חודשים אחדים לאחר מינויו . לפי המקורות בני התקופה, אויביו הוותיקים של חיים פרחי בעכו ובאגפיה דאגו לטפטף באוזני עבדאללה רעל נגד היהודי רב הכוח . בניסיונות השכנוע שלהם טענו כי עצמה כזו בידיו של ד'מי מנוגדת לחלוטין לדבר הדת, וכי אך טובה תצמח לו לעבדאללה, לשמו ולכבודו, אם ישים לכך קץ ולא ילך בדרכי קודמו סולימאן . קשה לדעת עד כמה השפיעה הרטוריקה הדתית על שיקוליו של המושל הצעיר, אך ההידרדרות ביחסיו עם חיים פרחי באה לידי ביטוי במדיניות שנקט כלפי הד'מים . אחת הדרכים שבהן ביקשו המושלים העות'מאנים להפגין את דבקותם בדבר הדת הייתה הוצאת צו המזכיר לנוצרים וליהודים כי חלות עליהם הגבלות בתחום הלבוש : אסור להם להתהדר בבגדי ...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון