הרשת הקליינטלית

גבירים בתקופת משבר | 85 בבגדאד לאיש כספים מרכזי של המלכות בקושטא, אך נראה כי אפשר ללמוד בקווים כלליים על דרכם של בני דמותו במעלה הסולם החברתי . 159 התפתחות הקריירה של יחזקאל גבאי מפגישה אותנו עם שני מושגי מפתח : "יחסי פטרון וקליינט" ו"רשתות קליינטליות" . מדובר בקשרי תלות ונאמנות מיוחדים בין אישיות בעלת עצמה ( פטרון ) ובין קבוצה של אנשים בני חסות ( קליינטים ) הנהנים מכוחה של אישיות זו וזוכים לעצמה מעצם התקשרותם עמה . כוחה של הרשת כולה ותפקודה מותנים בעצמת הפטרון ובמידה שחבריה שומרים על האינטרסים המשותפים ועל הנאמנות העליונה לראשה . התלות החזקה בפטרון מתבטאת בהתמוטטות הרשת כולה עם נפילתו . כפי שאנסה להראות להלן, אחד מקורות הכוח העיקריים של הגבירים היהודים היה השתלבותם ברשתות מסוג זה, שבראשן עמדו פטרונים מוסלמים רבי עצמה . כך מתאר רוזאניס את דרכו של יחזקאל גבאי אל הצמרת : בשנת תקע"א [ 1811 ] מרד שולימן פחה שר העיר בגדאד בשלטן מחמוד . כל שר פלך היה מחויב אז לשלוח לקושטנדינא מדי שנה בשנה סכום כסף מהמסים שהיה מקבל, אחרי נִכוי ההוצאות, ומספר בחורים לאנשי צבא . אך שולימאן פחה מיאן לשלוח הכסף ו...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון