מצוקות וערכים בגילדות הבשר

פשוטי העם באספקלריית בית הדין | 69 לאיש זר, כי אם לבנו ולחתנו ולאחיו הבא מכח אביו שהיה אומן מנקר הבשר" . 101 מכאן שהגילדה סגורה היא, והחברוּת בה מוענקת אך ורק לקרובים מסוימים . עיקר זה חוזר שוב ושוב : "כל איש אשר לא היו אבותיו במלאכה הלזו לא נוכל ללמדו ואפי [ לו ] איש לאחיו הבא מבחוץ כלל, שהרי הוא כמו זר נחשב" . 102 משסימנו אנשי הגילדה את גבולות המונופול הכלכלי שהופקד בידיהם כלפי חוץ, נפנו לסמן את גבולותיו כלפי פנים, בינם לבין עצמם . על פי התעודה, לא די היה בשיוך המשפחתי, אלא נדרש גם לימוד המקצוע בשלמותו, "כדי שלא יבא להאכיל את בני ישראל דבר שאינו מתוקן ח"ו [ = חס וחלילה ] " . 103 תקינות חיי הדת של כלל הציבור הייתה ההצדקה העיקרית לתקנות המחודשות : "יען כי כל עצמה של ההסכמה הלזו נתקנה לבל יבואו להאכיל את בני ישראל דבר שאינו מתוקן" . 104 ואולם "מתוקן" אין פירושו הבטחת הבקיאות בניקור בלבד — הכשרה שכל אחד יכול לקבל — אלא גם השמירה על הגבולות החברתיים של המקצוע . כל חבר בגילדה שהיה בקי ולימד את מי שאינו שייך לחוג המורשה, נחשב כמי ש"עבר חק הפר ברית ופרץ גדר", והוא עצמו הוצא מן הגילדה ונענש ב...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון