השכונות והשבת

פשוטי העם באספקלריית בית הדין | 67 בית הדין הוענק כמובן לבעלי המקצועות שנדרשו במיוחד לפיקוח על כשרות מוצריהם . בראש עמדו מי שעסקו בענייני בשר, אחריהם — מייצרי הגבינות והיין ועוד . מי עמד מאחורי בית הדין לאיסור והיתר ? מי דאג לאכוף את פסיקותיו ? "החכמים היושבים ראשונה והגבירים הגאביליארוס" . זו הנוסחה השכיחה בתעודות, והיא כוללת את שני היסודות המוכרים בהנהגת הקהילות : ראשי העילית הדתית ( הרבנים ) וראשי העילית הכלכלית ( הפרנסים ) . הרב הכולל ובית דינו, בית דין רבא, הם שהעניקו גושפנקה להחלטות חשובות של בית הדין לאיסור והיתר, ולרשות בית הדין עמדו אף רוכל יהודי מוכר דברי מתיקה באזמיר, ראשית המאה התשע עשרה  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון