המרחב הערבי-היהודי החסר

פזורה ומונחיה | 53 שער המהדורה הראשונה של "מעם לועז" על ספר בראשית : יעקב כולי, מעם לועז, חלק א : בראשית, קושטאנדינא : דפוס יונה בן יעקב ( אשכנזי ) , שנת ת'מ'י'מ'ה' [ ת"ץ ] 54 | אסתאנבול תרבותית בלבד שאינה בעת ובעונה אחת גם רשת כלכלית פעילה איננה מכוננת מרחב, לפי הגדרתנו . בהיעדר מרחב ערבי כללי חסר גם מרחב ערבי - יהודי שעשוי היה להתפתח בתחומו . בקהילות רבות הערבית הדיאלקטלית המקומית בגוֹנהּ היהודי הייתה שפת הדיבור העיקרית ואולי אף הבלבדית . יהודים גם כתבו בדיאלקטים אלה — תמיד באותיות עבריות . רשתות מקומיות ערביות - יהודיות אמנם היו, אך הן נתחמו בטווחים מוגבלים ונשענו על הדיאלקטים הערביים ועל השווקים המקומיים . רשת יהודית - ערבית בין - תפוצתית לא הייתה : קהילות דוברות ערבית קמו בתימן, בעיראק, בסוריה, בארץ ישראל, במצרים ובכל ארצות צפון אפריקה, אבל הן לא קיימו ביניהן קשרי כלכלה, מסחר או פוליטיקה רצופים ועקיבים . דרגת השוני בין הניבים הערביים - היהודיים הייתה כה גבוהה, שלעתים דובריהם לא יכלו להבין איש את רעהו ( למשל דובר ערבית ממרוקו מול דובר ערבית מעיראק או מתימן ) . לקשרים הדתיים, ככל שה...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון