מעם לועז

פזורה ומונחיה | 51 חיזק את מעמד הלאדינו כציר לשוני אחיד לאנשי המרחב הג'ודזמי . לשונם הספרדית המיוחדת של אנשי המִלת היהודי באימפריה העות'מאנית נחלקה כאמור ללשון דיבור וללשון כתב . ואולם תפקידה של הלאדינו כלשון תרבות גבוהה היה מצומצם . העברית משלה בכיפה כשפת התפילה וכלשון הספרות הרבנית על כל סוגותיה . אמנם דרשות שנועדו לציבור הרחב בבתי הכנסת נישאו בדרך כלל בג’ודזמו, אך כאשר רצה הרב לפרסם אותן, בדרך כלל תרגם אותן לעברית ופרסמן בלשון זו . בראשית המאה השמונה עשרה פתח הרב כולי במפעל חדש : קירוב הציבור הספרדי הרחב לאוצרות הספרות התורנית . זאת ביקש לעשות באמצעות חיבור פירוש לתנ"ך בלאדינו . בפירושו חשף כישרון לִדְלות מספרות הדרוש וההלכה אלמנטים מרתקים שהיה בהם כדי למשוך את הקהל להתוודע לרובד הגבוה של תרבותו . מצד אחר, ניסיון זה לתווך בין דוברי הג’ודזמו לתרבות הקודש שלהם היה בבחינת חידוש בתחום היצירה בלאדינו, והוא הרחיב את גבולה . הרב הספיק עד מותו בראשית שנות הארבעים לחייו לחבר תרגום ופירוש רק לספר בראשית ולמחצית ספר שמות, אך מחברים אחרים המשיכו את מפעלו . כך הונחו היסודות לאחד החיבורים המרכזיי...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון