הקשר עם אירופה

נוצרים ויהודים | 43 האימפריה המוסלמית לעולם הנוצרי של אירופה . למשל, עם צמיחתה של עיר הנמל אזמיר, בראשית המאה השבע עשרה, נוסדה בה קהילה יהודית שגדלה במהירות . אל הקהילה הצטרפו מהגרים חדשים מאיטליה ( בעיקר מנמל ליבורנו ) , הפראנקוס, שחיזקו את מעמד יהודי העיר בסחר החוץ האנטולי . 56 ואולם בקושטא לא התרחש כנראה תהליך דומה . השינויים בכלכלה העולמית ובעיות הכלכלה הפנימיות בעיר השפיעו גם על היהודים . המִלת היהודי המקומי לא נהנה מיתרון יחסי . על רקע ההתפתחויות בכלכלה ובפוליטיקה העולמית, נראה שנקודות הזכות הלכו והצטברו בצד המיעוטים הנוצריים . אירופה, הכוח העולה, הייתה נוצרית, והעולם כולו עדיין נחלק בראש ובראשונה לפי אמות מידה של קהילות דת . במאות השבע עשרה והשמונה עשרה אף התחזקו הקשרים בין הנוצרים במזרח לנוצרים במערב . הכנסייה הקתולית החלה לנטוע שלוחות במזרח, ובין הארמנים, וגם בין היוונים, היו מי שעזבו את כנסיית המקור לטובתה . המעצמות הנוצריות, ובייחוד רוסיה האורתודוקסית וצרפת הקתולית, חיברו בין זהותן הדתית לבין דחפי ההתפשטות שלהן ונטו להופיע כתומכות בבני דתן בלבנט . במסגרת מוסדות המיסיון נערכו...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון