תחרות כלכלית בתנאים משתנים

40 | אסתאנבול חלה בקושטא תמורה בנושא הגילדות המשותפות . עוד לפני כן, אף שהיו איגודים כאלה, קווי החלוקה של הגילדה חפפו בדרך כלל את קווי ההפרדה העדתיים . ואולם תופעה זו הקצינה . אין עוד עדויות לגילדות משותפות, ובמקורות היהודיים גבר העיסוק בגילדות היהודים בלבד ובבעיותיהם . המפנה הזה חופף להחמרה במצבה הכלכלי והפוליטי של המדינה, ועומדת השאלה — מה הקשר בין שתי התופעות . 49 ההחמרה במצב הכלכלי נבעה הן מבעיות פנימיות, כמו הקושי של הממשל לגבות את המסים הדרושים לכיסוי ההוצאות העצומות של המנגנונים, הן מבעיות ביטחון חיצוניות, ובייחוד המלחמות עם רוסיה . המחצית השנייה של המאה השמונה עשרה הייתה תקופה של מפלות לאימפריה במלחמותיה עם שכנתה הנוצרית מצפון, ואת העול הקשה של המלחמות הללו נשאו בדרך כלל הרעאיא . ביסוד הבעיות הפנימיות והחיצוניות האלה עמד גם תהליך כלל - עולמי : התעצמות הכלכלה במערב אירופה . הכלכלה של ארצות אירופה הנוצריות — ובראשן ארצות המערב : בריטניה, צרפת והולנד — חדלה לשאת אופי ארצי והחלה לחדור אל השטחים שמעבר לים . במחצית השנייה של המאה השמונה עשרה כבר עמדו המעצמות בראשיתו של מאמץ קולוניאלי...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון