ד'מים: המסגרת החוקית-הדתית

38 | אסתאנבול ולא יחזיקו בדת האמת, מאלה שנתן להם הספר, 39 עד אשר יתנו את המס בידם, והיו שפלים" . 40 בפסוק מן הקוראן מובאת נקודת המוצא ליחסים כמלחמה נטושה בין הצדדים, אך גם ניתנת לגיטימציה להסדר בין המאמינים המוסלמים לבין בני "עמי הספר", הנוצרים והיהודים . 41 מכל מקום, ההסדר הלגיטימי הוא הסכם כניעה : על עמי הספר לקבל את שלטון האסלאם ולהמחיש את כפיפותם לבני הדת השלטת באמצעות מס מיוחד — מס גולגולת, הנגבה באופן המדגיש את כניעותם . ואולם גם הכפיפות לא הייתה שלילית כולה : לפי המקובל בחברה השבטית של חצי האי ערב, בתשלום המס המיוחד היה כדי להפוך את היחסים עם "אנשי הספר" ליחסי חסות — דִ'מַה . "דִ'מים" ( בני חסות ) הפך שם נרדף ליהודים ולנוצרים, ומקבל המס, השליט באזורם, נחשב אחראי לביטחונם ולזכויותיהם מצד הדת והמנהג גם יחד — פטרון בכוח . 42 יסודות הלגיטימציה, החסות והפטרונות יכלו למשוך לכיוון אחד, של יציבות וביטחון, ואילו הדרישה למחוות של כניעה וההשפלה — לכיוון אחר, של דיכוי והפליה . המינון לא נקבע מראש, והוא היה נתון להשפעות שאינן נוגעות בדת דווקא . על ההסדר מן הקוראן יש להוסיף התפתחויות מאוחרות ...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון