הציבור היהודי וקהליו

העיר המרכזית ושכונותיה | 35 ומצאו בה מפלט . 28 מהגרים מרצון באו אל העיר לא רק מבחוץ, אלא גם מתוככי האימפריה . נודעה לכך חשיבות רבה, שכן לפחות במאה - מאתיים השנים הראשונות היו זכויות אנשי הקהלים תלויות בשאלה אם אבות אבותיהם התיישבו בעיר מרצון או מאונס . עם השנים היטשטשו ההבדלים העמוקים בין אנשי הקהלים . הלשון הקסטיליאנית שהביאו עמם הגולים היהודים מספרד נשמרה בפי צאצאיהם והפכה לשון דומיננטית בקרב יהודי הבירה העות'מאנית . 29 וכמו הלשון, כן נשמרו גם מאפייני התרבות האחרים שהביאו עמם המגורשים מחצי האי האיברי . רומאניוטים, אשכנזים ואחרים סיגלו להם בהדרגה את מאפייני התרבות של פליטי ספרד ; גם אלה מצדם אימצו פריטי תרבות מקומיים . על כל פנים, מקץ דורות אחדים היו אנשי הקהלים שותפים לתרבות אחת שהיסוד הספרדי בלט בה והיה מן הגורמים שהפרידו בינה לבין תרבויות עות'מאניות אחרות . בד בבד עם התמורה בתרבות חלו שינויים גם בדיוקנם של הקהלים, בשמותיהם ובהרכבם . בסדר העות'מאני הייתה חשיבות מכרעת למסורת ולנוהג, ולפיכך נשארו על כנן מסגרות הארגון הקדומות של הקהלים מאות שנים . ואולם בנסיבות מיוחדות היה גם מקום לשינ...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון