2. העיר המרכזית ושכונותיה

30 | אסתאנבול ביקר כנראה בגנים וכתב בחטף בפנקסו שמות חיות שהוצגו שם לראווה : נמר, אריה, ברדלס, זאב . עוד רשם אטרקציות אחרות שראה בגן — כמו ראש תמסח, ראש פיל ואפילו משהו שנדמה בעיניו כמאורתו של דרקון . 14 הוא לא ציין אם ביקר בגן הארמון בגפו או בלוויית אחרים, אך מכיוון שבדרך כלל הכניסה אל הגן הייתה אסורה, הדעת נותנת שהתלווה לאדם בעל מהלכים במסדרונות השלטון . מקום אחר שצפה בו בעניין היה מה שהוא מכנה "חצר המשוגעים" וכוונתו אולי לחצר הדרווישים המחוללים . 15 14 שם, עמ' 43 – 44 . ראו גם תרגומו של צימרמן, עמ' 135 . 15 מעגל טוב, עמ' 44 ; צימרמן עמ' 135 . על הדרווישים המחוללים ראו להלן, עמ' 59 . מפת אסתאנבול, המאה השבע עשרה העיר המרכזית ושכונותיה | 31 ביום אחר הלך חיד"א למטה חיל היניצ'רים — "פתח שר הרגליים" . הוא היה עד כנראה להכנות שנערכו לקראת טקס מתן המשכורות . 16 חלוקת הכסף לחיילים התקיימה בטקס רב רושם בחצר הארמון, ולשם כנראה נבצר ממנו להיכנס . ואולם גם ההכנות לטקס היו מרשימות . כמה עשרות אלפי חיילים בעיר היו רשומים לשירות פעיל או מדומה, והממון שנדרש לתשלום משכורותיהם היה רב . מאות שקיקי כסף...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון