תודות

מבוא | 21 בחומרים אלה . אני חב תודה עמוקה למי שהיו עוזרי המחקר שלי בהכנת הקורס, ד"ר הגר הלל ז"ל ושוקי אקר יבל"א . עבודתי עם הגר, שזיכרונה מעורר בי געגועים, הייתה עוד חוליה בשלשלת ארוכה של מחקר משותף ופורה, ושוקי היה אז תגלית חדשה, עוזר יעיל ומסור מאין כמוהו, ידען מופלג וחבר קרוב לשיחות ולעיונים . הוא התמחה בנושא הגבירים, ובעבודת הדוקטור שכתב הוביל את הנושא למחוזות חדשים . 13 אני נושא חוב של תודה גם לבוחניו האנונימיים של הקורס מטעם האוניברסיטה הפתוחה, על הערותיהם ועל דברי העידוד שלהם . בשנים שחלפו חזרתי שוב ושוב אל הטקסטים שכתבתי, הכוללים גם חומר על יהודי צפון אפריקה . בניסיון לשפרם, להשלימם ולגבשם . תוצאות הניסיון מגולמים בספר זה . אוניברסיטת תל אביב, ביתי האקדמי, שימשה חממה לצמיחתו, ואני מודה לעמיתיי בחוג להיסטוריה של עם ישראל ולתלמידיי, שבפניהם הוצגו בראשונה כמה מן הרעיונות המובילים בו . גם במוסדות שביליתי בשנות השבתון שלי זכיתי לתמיכה רבה . אני מודה לפרופ' דייוויד רוסקיס על שהזמין אותי לסמינר התאולוגי היהודי בניו יורק, לפרופ' דייוויד רודרמן על שאירח אותי כעמית מחקר במרכז כץ שבאוניבר...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון