תוכן העניינים

8 . גבירים בתקופת משבר 80 משפחת אג'ימאן 80 משפחת קארמונה 83 יחזקאל גבאי 84 הרשת הקליינטלית 84 יהודים, יוונים, ארמנים 87 פרק ב : הפלכים דמשק וצידון 90 1 . בית פרחי 91 2 . רשת הגבירים היהודית - העות'מאנית 94 3 . ירושלים : הקהל נגד יהודי הממשל 99 קהילה בלא גבירים 100 הסכסוך 101 4 . יחסי מוסלמים ויהודים באספקלריית בית הדין השרעי 105 בין שתי מסורות משפט 106 אסטרטגיות הסתגלות יהודיות 107 אסטרטגיות קירוב שלטוניות 109 היחסים בין התושבים 113 דמשק 117 פרק ג : תמורות בחלב 120 1 . הפראנקוס 121 2 . חברת המגזרים החלבית 123 סכסוך בחברת מגזרים 125 מעמד האישה 125 מאבקו של הרב 128 3 . מגזרים וניצני האימפריאליזם 131 4 . הפראנקוס כיהודי הנמל 134 5 . עלייתו של בית פיג'וטו 137 פרק ד : הפרובינציה העיראקית 139 1 . "המזרח הפרוע" 140 2 . בצרה — מוסלמים, ארמנים ויהודים בנמל מתפתח 142 3 . עלילת דם הפוכה 145 יהודי הממשל מול נוצרי הנמל 146 רשתות בפעולה 147 4 . בגדאד : גורל הגביר וגורל הציבור 150 5 . ניצני הפזורה הבגדאדית 152 בין הפראנקוס לבגדאדים 154 הבגדאדים כיהודי הנמל 156 פרק ה : מצרים 159 1 . קהיר 160 2 . חוכרי...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון