גבירים ויהודים אחרים במזרח התיכון העות'מאני 1830-1750

ירון צור גבירים ויהודים אחרים במזרח התיכון העות'מאני 1750 - 1830 ירון צור גבירים ויהודים אחרים במזרח התיכון העות'מאני 1750 – 1830 המכללה האקדמית אשקלון Notables and Other Jews in the Ottoman Middle East 1750 - 1830 Yaron Tsur עריכת הלשון : עדי לייבו מפתחות : יעל ולדמן הספר יוצא לאור בסיוע מסת"ב 5 - 227 - 536 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים, תשע"ז סדר ועימוד : רונית גלעד לוחות והדפסה : דפוס מאור - ולך, ירושלים 2016 Copyright by the Bialik Institute, Jerusalem www . bialik - publishing . co . il Printed In Israel המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין - גורן Goldstein - Goren Diaspora Research Center  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון