אינדקס

524 אינדקס תועלת שולית 39 55 תועלת נקייה 46 55 108 תוצר מקומי גולמי ( תמ"ג ) 443 תורת המשחקים 381 390 - 400 תחלואה ותמותה 191 194 תמריצים כלכליים 228 248 317 410 471 תחרות משוכללת 36 תמחור שיא-שפל 320 336 תסקיר השפעה על הסביבה 124 תפיסות אאוגניות 359 תפוקות ייצור 32 תקן זיהום 59 522 אינדקס זיהום אוויר 197 209 זכויות קניין 71 זמן 110 חשבונאות ירוקה 443 445 452 חשבונות שטף 446 יחס תועלת-עלות 108 יכולת הישרדות 199 יעילות אנרגטית 307 408 476 יעילות כלכלית 45 69 71 221 - 226 422 ישראל 465 כושר הנשיא 426 כימות מוניטרי 200 - 201 369 כישלון האסדרה 272 - 273 כלי מדיניות 215 כלכלה בת קיימא 346 כלכלה נורמטיבית 27 כלכלה פוזיטיבית 27 כלכלת משאבי מים 325 כלכלת שוק 36 כלל ג'בונס 138 כלל הוטלינג 279 - 290 כלל הורוביץ 138 כלל הזהירות המונעת 138 כלל המקסמינ 136 כלל המקסמקס 137 כלל מזעור החרטה 137 כשל שוק 21 69 מגוון ביולוגי 375 465 מודל המעברים הדמוגרפי 351 מודל קרוטילה-פישר 120 מו"מ בינלאומי 386 מיל ג'ון סטיוארט 16 מחסור 28 מוצרים ציבוריים 80 - 85 מחזור 293 - 295 מערכת החשבונאות הלאומית ( מח"ל ) 443 מי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ