נספח ו': עשרת כתבי העת הטובים ביותר בתחום

514 נספחים כמובן שהרשימה סובייקטיבית וניתן להוסיף עוד כמה כתבי עת . מאמרים בכלכלת סביבה ניתן למצוא גם בכתבי עת בתחומים הבאים, בין היתר : כלכלה חקלאית • מדעי הסביבה • לימודי סביבה • כלכלת פיתוח וצמיחה • כלכלת תחבורה • כלכלת בריאות • מדעי המים • אנרגיה •  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ