נספח ה': עשרת כלכלני הסביבה המשפיעים ביותר בתחום

512 נספחים / / : Robert Mendelsohn—Economics Department, Yale University, USA . https environment . yale . edu / profile / mendelsohn / מתמקד בעיקר בשיטות לכימות נזקים מאפקט החממה, במיוחד בנוגע ליערות אבל לא רק . / / : William Nordhaus—Economics Department . Yale University, USA . https economics . yale . edu / people / william - d - nordhaus זוכה פרס נובל לכלכלה בשנת 2018 . מתמחה בפיתוח מודלים אשר משלבים בין אפקט החממה ומקרו-כלכלה . . Robert Pindyck—Sloan School of Management, MIT, USA . http : / / web . mit edu / rpindyck / www / בעל תרומה ייחודית בנושאי כלכלת משאבי טבע וההקשר שלהם למבני שוק שונים . כמו כן, פיתח את נושא אי ההפיכות וקבלת החלטות בהקשר זה . . Robert Stavins—Kennedy School of Government . Harvard University, USA https : / / scholar . harvard . edu / stavins / home בעל התמחות רחבה בנושאי סביבה וכלכלה . בין היתר, הערכה כלכלית של מוצרים לא שוקיים, אפקט החממה, ניתוחי עלות-תועלת של מדיניות סביבתית ועוד . . Richard Toll—School of Business and Economics . University of Sussex, ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ