נספח ב': אתרים מומלצים לנושאי כלכלת סביבה

נספחים 505 אתר לכלכלה בסגנון חברתי : / https : / / neweconomics . org אתר בנושא מדדים סביבתיים : / http : / / www . sustainablemeasures . com המכון למחקרי סביבה בסטוקהולם, שוודיה : / https : / / www . sei . org המכון לתכנון מקיים : / https : / / cfsd . org . uk אתר שמתמקד באחריות תאגידית סביבתית : / https : / / www . accountability . org המרכז הבינלאומי למסחר ופיתוח בר קיימא : / https : / / www . ictsd . org הוועדה העולמית לבחינת ההשלכות האקלימיות ( של האו"ם ) : . https : / / www ipcc . ch / ארגון המזון והחקלאות של האו"ם ( עם חומרים בנושא פיתוח בר קיימא ) : / / : http www . fao . org / home / en / כתב עת מדעי עם גישה חינמית לנושאי אקולוגיה וחברה : . https : / / www ecologyandsociety . org / אתר אישי של ג'ק פזי, כלכלן ידוע ומוערך בנושאי צמיחה ירוקה ועוד ( אוסטרלי ) : / http : / / people . anu . edu . au / jack . pezzey המשרד להגנת הסביבה בארה"ב : / https : / / www . epa . gov אתר המספק ידע נרחב בנושא כלכלה סביבתית ובכלל נושאי סביבה . מופעל על ידי שני כלכלנים מאוניברסיטת מונאש באוסטרליה ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ