המלצות לקריאה נוספת ודברים שניתן ללמוד מאנשים, מקומות ושירים