פרק עשרים ושניים : אחרית דבר

486 חלק שביעי לישראל . ואולם, היער כמקור לנופש ושירותים אקולוגיים דווקא נדון בפרקים על הערכה כלכלית של תועלות סביבתיות ובפרק על שירותים אקולוגיים . בפרק הפתיחה הקדשנו מקום לסיבות לפסימיות ולאופטימיות בנוגע לעתיד הסביבה . התהליכים שהוזכרו בתור סיבות אלו מתקדמים בקצב די דומה נכון להיום ולא ניתן לדעת מה תהיה תוצאתם הסופית, ואולם בהחלט אפשר לומר שחלק חשוב מהעתיד נמצא בידי הדור שלנו . הדילמה בין שיקולים אישיים לחברתיים תמשיך ללוות אותנו ותשפיע רבות על האופן שבו עולמנו ייראה בעתיד . כיום, בסוף העשור השני של המאה ה- ,21 ניתן לומר שאנחנו חיים בתקופה מדהימה . הבעיות הסביבתיות הולכות ונעשות מאתגרות יותר ויותר, ועמן גם האפשרות ליישם את הכלים שהוצגו בספר . אנחנו מקווים שהקוראות והקוראים יבינו את השיטות שהצגנו ויעשו בהן שימוש בכדי לנתח את הבעיות השונות, אם במסגרת מחקר מעמיק ואם כאזרחים בעלי מודעות . יתרה מכך, אנחנו מקווים שהספר יאתגר את הדור הבא של הסטודנטים, החוקרים וכל מי שנושא הסביבה מעניין אותו, לעסוק במגוון התחומים שכלכלת סביבה מציעה .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ