21.3 אמידת השפעות חיצוניות והערכת עלות סביבתית

468 חלק שביעי ההשפעה על מחירי הנדל"ן במקרה זה יכול לאפשר התאמה של גובה הארנונה, כך שהציבור הרחב יוכל ליהנות מגדות הנחל ללא תשלום בעוד עלות הטיפול בו תושת במידה רבה יותר על בעלי הנכסים . שיטת עלות הנסיעה ( TCM— Travel Cost Method ) שימשה מחקרים . 2 רבים בישראל, וביניהם מחקר לאומדן התועלת מנוף חקלאי כמשאב תיירות בעמק החולה ועמק יזרעאל . לפי הממצאים, לקרקעות חקלאיות באזורים שנבדקו יש ערך נופי של יותר מ- 400 מיליון שקל לשנה, למול שווי השימוש החקלאי אשר מוערך בכ- 9 מיליון שקל ( Fleischer & Tsur, 2000 ) . מחקר אחר בחן את הערך הכלכלי של צפייה בנשרים בשמורת גמלא בגולן, והעריך את שווי השמורה בכארבעה מיליון שקל לשנה ( 2005 , . Becker et al ) . מחקר נוסף בחן את התועלת הכלכלית משיקום ים המלח עבור ישראלים, ירדנים ופלסטינים, ומצא שלשימור ים המלח כאתר טבע יש ערך כלכלי עצום של קרוב ל- 50 מיליארד שקלים במונחי ערך נוכחי ( 2006 Becker & Katz, ) . נחלים בישראל, שבעבר נוצלו בעיקר כ"צינורות" לפינוי מזהמים וסילוקם, הם משאב טבע עם פוטנציאל תיירותי במיוחד במדינה צפופה כשלנו . סדרה של מחקרים שנעשו סביב נחלים מת...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ